LMteknik – sterile løsninger bygget fra bunden

Lars Muhlig LMteknik

Inden for de sidste par år er vi alle blevet en hel del mere opmærksomme på hygiejne og på, at der kan være bakterier og virus på steder vi opfatter som rene. For LMteknik i Hårlev har der været fokus på at skabe sterile og rene omgivelser de sidste 15 år. 

“Hvis din virksomhed skal vokse og blive større, så er det helt afgørende, at alle gør det, de er bedst til. Som stifter/ejer er du ikke nødvendigvis den bedste til at være direktør. Det kan være, du er den bedste til at være sælger eller udvikler af nye produkter, og så må du ansætte én, der er god til det andet,” siger Lars Muhlig, stifter og ejer af LMteknik.

LMteknik er inde i en forrygende udvikling, men har netop den problemstilling, at virksomheden snart er for stor til, at ejer og stifter Lars Muhlig kan tage sig af både salg,
udførelse og kundekontakt. Derfor drømmer han om snart at kunne ansætte en direktør, så han selv kan gøre det, han er bedst til: at udvikle virksomhedens produkter.

Hvem er LMteknik

LMteknik designer og producerer sterile rum – også kaldet renrum. Det kan være et helt rum, men det kan også være bænke hvor der udføres sterilt arbejde. Ud over det,
tester de også produkterne og står for kontrol og service efterfølgende. Lars Muhlig startede med at lave service hos apotekerne. Han beskriver sin forretningsplan fra dengang således: “Forretningsplanen var: der er x antal apoteker, med x antal af de her bænke – så hvis jeg kan få x % af det samlede marked, kan det løbe rundt. Jeg endte dog med at begynde med en enkelt kunde inden for farmakologi og derefter også sygehusene. Så man kan sige, at den oprindelige forretningsplan ikke blev
overholdt.”

For 6 år siden, gik firmaet fra udelukkende at yde teknisk service til også at bygge hele rummet. En opgave som Lars Muhlig ikke tog let på. Kvaliteten skulle være i orden. Derfor rejste han verden rundt for at finde den rigtige producent af renrums komponenter. ”Fra de første rum har det taget fart, uden at det har været nødvendigt med opsøgende salg eller markant markedsføring. Det er ren mund til mund. Så på nuværende tidspunkt har vi bygget omkring 20 rum af forskellig størrelse. Det er alt fra
10 kvm til 650 kvm,” fortæller Lars Muhlig.

”Vi har en stor teknisk viden, og alt bliver specialdesignet til kundens behov. For nuværende har vi leverandører i hele Europa for at kunne møde de krav, der bliver stillet.
Nu kan det være døre fra Spanien og teknik fra Italien. Vi designer og holder styr på koordineringen af produkter fra de forskellige steder,” forklarer Lars Muhlig, om hvordan
han har struktureret sin virksomhed. Hvad er det, der gør jer unikke i branchen: ”Vi kommer tidligt ind i projektet og er med hele vejen igennem som rådgiver. Vi kan levere den samlede løsning inkl. Inventar f.eks. skraldespande, knager mv. Denne del tænkes der sjældent over, men er væsentlig i forhold til det færdige produkt og den brug, der skal være i sidste ende. Der er mange faldgruber hvis det ikke tænkes ind fra begyndelsen,” fortæller Lars Muhlig.

Lars Muhlig er meget ude på byggepladsen, så tingene kan tages i opløbet og med det samme. ”Når jeg kommer forbi pladsen hverdag, får jeg den bedste føling med tingene. Samtidig har jeg en tæt kontakt til bygherre og kunden i udføringsfasen. Vi vil være tætte på kunden, leverandør og montageteam. Det gør det lettere at løse de små udfordringer, der kommer inden de bliver et problem”, fortæller Lars Muhlig om virksomhedens arbejdsprocesser.

Fremtiden har et europæisk perspektiv LMteknik har oprettet et kontor i Italien for at være tættere på leverandøren. Målet er at skabe en elektronisk platform, hvor folk kan gå ind og købe produkter til renrum inventar o.l. Der er masser af underleverandører på inventaret og det er det, som den italienske virksomhed skal samle. Da mange af produkterne kommer uden fra Danmark. Herfra er der så gode muligheder for at ekspandere og udvide webshoppen til hele Europa.

”Målet for mig er, at vi kan blive totalleverandør fra design, rådgivning til helt færdigt indrettet rum,” fortæller Lars Muhlig om visionerne for virksomheden. Drømmen om kreativ direktør: Det handler om at ansætte de rette mennesker med de rette kompetencer. På sigt kan der være behov for en produktionsansvarlig/dagligleder. Så det handler om at få frigjort de rette mennesker til de rette opgaver som ligger inden for deres kompetencer.

LMteknik har modtaget 2 gazeller. I 2020 blev der sat omsætningsrekord. LMteknik beskæftiger lokalt 5 mand, mens et internationalt montageteam på 18 mand tager sig af den praktiske opsætning. På kontoret er opsat flere renrum, så det er muligt at se de forskellige løsninger i virkeligheden.