Stevns i top i ny analyse af byggesagsgebyrer

En opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at der fortsat er store forskelle på, hvor høj en timepris kommunerne tager for at sagsbehandle en byggesag. Stevns Kommune afskaffede byggesagsgebyrene d. 1. juni 2014. I mange kommuner skal du betale for sagsbehandlingen til en timepris på 312 – 919 kr. I alt har 22 kommuner helt valgt at afskaffe gebyret og sagsbehandler i stedet de enkelte sager uden beregning. Kommunerne i Nordsjælland ligger i den dyre, mens fynboerne slipper lidt billigere.

Landkortet illustrerer timeprisen de enkelte kommuner tager for at behandle en byggesagstilladelse.

Hvis du bor i Hørsholm Kommune så er prisen 919,- i timen, mens prisen er 312,- i timen hvis din adresse ligger i Mariager Fjord kommmune.

Du kan læse mere på Dansk Byggeri