Turismeeventyr på Stevns

Der er gode muligheder for dig som overvejer at starte virksomhed op inden for turismebranchen i Stevns Kommune. En ny turismeanalyse lavet på baggrund af tal fra Visit Denmark i perioden fra 2012–2016 viser et gedigent boom på Stevns.

’Det her må være sommerens bedste nyhed for mig som borgmester i Stevns Kommune. Jeg kan næsten ikke få armene ned. Man kan vel nærmest tale om et stevnsk turismeeventyr’, siger borgmester Anette Mortensen.

Omsætningen i turismeerhvervet er således steget med 192 mio. kr. fra 179 mio. kr. i 2012 til 371 mio. kr. i 2016, en stigning på hele 107 %.

Som følge af den stigende omsætning i turismen er også flere blevet beskæftiget inden for erhvervet i perioden. Analysen viser således, at der i 2012 var 207 fuldtidsansatte inden for turismeerhvervet, mens tallet i 2016 kom helt op på 563 fuldtidsansatte. Der er også kommet 86 mio. kr. ekstra ind til stat og kommune på baggrund af turismeeventyret.

’Udover at det isoleret set er positivt for turismeerhvervet, så betyder de meget flotte tal, at vi får flere i beskæftigelse og flere indtægter i kommunekassen. Og det har vi hårdt brug for. Det er altså svært at bevare jordforbindelsen, når man hører om så store beløb, der går vores vej,’ siger borgmesteren.

Endagsturismen hitter

Det er særligt endagsturismen, der hitter, viser analysen. I perioden er denne steget med 316 % eller med 117 mio. kr.

’Der er jo tale om en helt vanvittig svimlende procentmæssig stigning’, siger Mikkel Lundemann Rasmussen, der er formand i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. Han forklarer en stor del af stigningen i både endagsturismen og turismen generelt med udnævnelsen af Stevns Klint til UNESCO Verdensarv.

En optælling fra betalingsanlægget ved Højerup viser f.eks., at antallet af gæster i sommeren 2014 efter udnævnelsen af Klinten til UNESCO Verdensarv steg med næsten 40 % i forhold til sommeren 2013.

I perioden fra 2013 er der jævnt sket en stigning gennem årene 2014, 2015, 2016 og i 2017 er det registrerede antal ved Stevns Klint 130.000 gæster, hvilket er 30.000 flere gæster end i 2013.

’Der er ingen tvivl om, at Verdensarven skaber et øget kendskab til os rundt om i Dan-mark. Det giver en brandingværdi, som også en hel masse lokale aktører via Partnerprogrammet bidrager til. Det skal vi blive ved med at bruge som en løftestang for udviklingen’, siger Mikkel Lundemann Rasmussen og henviser til, at et af fokusområderne for kommunens kommende erhvervspolitik netop er profilering af Stevns.

Turismen er et stort erhverv på Stevns 

Som erhverv har turismen fået en markant større betydning i Stevns Kommune, da er-hvervets andel af den samlede værditilvækst  i kommunen er steget fra 3,4 % i 2012 til 8,7 % i 2016. Til sammenligning ligger dette tal på 4,4 % i gennemsnit for Region Sjælland.

Allerede i 2014 formulerede Stevns Kommune en målsætning for udviklingen inden for turismeområdet. Målet var, at turismeomsætningen i 2026 skulle være på 400 mio. kr. årligt, og at der årligt skulle være 450 fuldtidsbeskæftigede i turisterhvervet.

’Og tænk, at vi næsten allerede i 2018 er helt i mål med begge målsætninger. Det er for vildt’, siger Mikkel Lundemann Rasmussen, der efter sommerferien står i front for et heldagsarrangement i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, hvor der skal opstilles nye ambitiøse målsætninger for turismeområdet.

Se hele analysen her

 

Kilde: Stevns Kommune