Erhvervsprofil

I Stevns bliver du mødt af en erhvervsvenlig kommune i vækst. Virksomhederne er i fremgang, arbejdsstyrken vokser, og der bliver bygget i stor stil. Her bliver du en del af et blomstrende iværksættermiljø og af stærke erhvervsnetværk, og der er også plads til din virksomhed!

Stevns er en erhvervsvenlig kommune med:

  • Et erhvervsliv i vækst
  • En voksende arbejdsstyrke
  • Nærhed til de store statslige og regionale byggeprojekter på Østsjælland
  • Billig erhvervsjord og -lokaler
  • Stærk iværksætterkultur

 

Lønmodtagerbeskæftigelse i private brancher.

Et erhvervsliv i vækst

I Stevns bliver du mødt af et erhvervsliv i vækst. Det er en af de kommuner i regionen, der oplever den største procentvise stigning i private arbejdspladser, særligt brancherne transport, service, erhverv og industri, bygge og anlæg er i vækst.

Stevns har vokseværk

 

I Stevns finder du en velkvalificeret og voksende arbejdsstyrke. Flere og flere borgere flytter til Stevns og befolkningstallet er steget støt gennem de seneste tre år – en tendens der kun ser ud til at fortsætte.

Find din næste medarbejder:

 

Besøg Rekruttering Køge Bugt

Vi bygger Sjælland – i hvert fald noget af den

Stevns’ mange bygge- og anlægsvirksomheder nyder godt af, at Stevns og resten af Region Sjælland i øjeblikket oplever et decideret byggeboom med flere store anlægsprojekter og fremgang på boligmarkedet. Virksomhederne i Stevns servicerer hele Østsjælland og har en ideel placering tæt på regionens store Vækstcenter i Køge.

Kom tæt på byggeriet

Ledige erhvervsgrunde 15 minutter fra Køge

Masser af plads til industrien

I Stevns er det billigt at etablere sig for produktionsvirksomheder, som kan finde egnede erhvervsgrunde tæt på hovedfærdselsårer til meget lave kvadratmeterpriser. Derfor er industri en væsentlig branche i kommunen, og her er beskæftigelsen steget med over 10 % gennem det seneste år.

Blomstrende iværksættermiljø

I Stevns blomster kreativiteten, idérigdommen og virkelysten! Kommunen har en stærk iværksætterkultur med mange innovative erhvervsdrivende. I Stevns er fokus på iværksætteri en vigtig del af den kommunale erhvervspolitik, og her er meget hjælp at hente, hvis du går med en god idé, som du gerne vil realisere.

Har du en god idé?

Læs om alle Stevns’ tilbud til iværksættere

Stærke netværk

I Stevns har du let ved at finde egnede samarbejdspartnere og leverandører. Kommunen har godt 2000 mindre virksomheder inden for alle brancher, som er vant til at samarbejde og servicere større virksomheder. I kommunen er virksomhederne forbundet gennem en række stærke erhvervsnetværk – her er også plads til din virksomhed!

Find din næste samarbejdspartner

Besøg Stevns Erhvervsråds netværk

Seneste nyheder